Maritha

"Du säger att jag har en liten värld, men den är snygg och full av flärd!"

Influensasäsong

Kategori: Hälsa

Redan nu har en svensk rapporterats smittad av årets influensa, som spås bli allvarligare än de senaste åren.
Årets influensa har fått namnet Brisbane.

Säsongens influensavaccinering startar 20 oktober.
De personer som rekommenderas vaccination mot influensan är som vanligt personer över 65 år samt de som lider av hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom eller annan kronisk sjukdom som gör att immunförsvaret är nedsatt.

Expressen ger sju självklara råd för hur man ska undvika att bli smittad. Dessa bemödar jag mig inte ens med att kopiera, då jag ser det som självklart att sköta sin hygien, nysa och hosta i armvecket samt att undvika att träffa gamla och sköra personer om man är sjuk osv...
Expressens artikel i ämnet är för övrigt väldigt förvirrad och rörig, och innehåller dessutom direkta faktafel, det är därför jag inte heller länkar till artikeln i fråga.

Det finns tre typer av influensa: A, B och C. Det är typ A och B som ger de typiska influensasymtomen.
Typ A är den som är mer spridningsbenägen, och orsakar utbrott, medan typ B är mer stillsam.

Viruset sprids främst via aerosoler, som bildas när man hostar eller nyser, men även via kontaktsmitta, tex när man har hostat i handen och därefter hälsar på någon (det är därför man alltid ska hosta och nysa i armvecket, och inte i handen).

Influensan kommer varje vinter, och drabbar alla åldrar men är vanligast hos yngre. Det är äldre och kroniskt sjuka som drabbas hårdast av influensan, och det är därför de rekommenderas att vaccinera sig.

Symtom:
* Hastigt insjuknande.
* Allmän sjukdomskänsla.
* Snabbt stigande (hög)  feber.
* Huvudvärk, ledvärk och muskelvärk.
* "Ont bakom ögonen".
* Torrhosta.
* Halsont.
* Snuva.
Influensasymtomen hos barn är ofta lindriga, och liknar mest en vanlig förkylning.

Inkubationstid: 1-3 dagar.

Sjukdomsduration: 3-7 dagar. Vanligt med trötthet i ett par veckor efteråt.

Komplikationer: Lunginflammation orsakad av virus eller bakterier. Drabbar oftast äldre och multisjuka personer.

Behandling: Symtomatisk behandling i form av febernedsättande, vila och att dricka rikligt.
I vissa svåra fall sätts antiviral behandling in, den måste dock sättas in inom 48 timmar efter sjukdomsdebut för att ha effekt. Förkortar endast sjukdomstiden med 1,5 dygn.
Influensa A kan utveckla resistens mot antivirala medel, förra året var 11% av stammarna resistenta.
Sekundär bakteriell lunginflammation behandlas givetvis med antibiotika.

(Information delvis hämtad från Smittskyddsinstitutets hemsida).


Influensa A.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: