Maritha

"Du säger att jag har en liten värld, men den är snygg och full av flärd!"

Förbjudet polisgrepp används inom omsorgen

Kategori: Debatt

Kvällstidningarna rapporterar idag om hur ett grepp som ansetts för farligt, så att det har förbjudits hos polisen, används frekvent inom omsorgen om utvecklingsstörda.

Det verkar vara framför allt i Uppsala som "nedläggning" används slentianmässigt på gruppboendena inom omsorgen om utvecklingsstörda. Greppet går ut på att man med våld håller ner en person på mage.
Inom polisen är det numera tillåtet i max en minut, medan handbojorna tas på, efter att 19 personer har dött pga att andningsvägarna har blockerats av greppet. Inom omsorgen håller man fast de utvecklingsstörda omsorgstagarna i 10-15 minuter, eller tills de har "lugnat ner sig"...

Greppet som polisen stoppat eftersom det är för farligt lärs ut till personalen av en privat budotränare under en tvådagars kurs.

Konsekvenserna - att risken för kvävning är överhängande, att offret får panikkänslor - säger man inget om.

Att nedläggning är förbjudet annat än i rent självförsvar vet man inte heller

Förståndshandikappade Christer dog den 27 december 2006.
Crister blev nedlagd med våld och fasthållen med kontrollmetoden.

En vårdare övermannade honom ensam, la ner Crister på mage på en säng och satte sig sedan på honom.

Tio minuter senare hade Crister slutat andas.

Är det verkligen så här det ska gå till inom de kommunala boendena idag, år 2007?!

Kommentarer


Kommentera inlägget här: