Bokälskaren

Du ser mig oftast djupt försjunken i en bok...

Monster och Det kusliga

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Här kommer ett riktigt mastodontinlägg om monster, vad det är som gör att någonting upplevs kusligt och exempel på detta :)

Freud menar att det kusliga, eller der unheimlich, är det som borde ha förblivit fördolt, en hemlighet, men som har dragits fram i ljuset och framträtt. Detta kan också tolkas som att det kusliga är något välbekant och vanligt, men som är förvridet på något sätt, så att det välbekanta får en ovan touch, man får känslan att det är ”något som inte stämmer” med det vanliga, välbekanta… Till en viss del bidrar även den intellektuella osäkerheten kring huruvida någon/-ting är levande eller ”bara” en docka/maskin; det skapar goda förutsättningar för att väcka kusliga känslor då det råder osäkerhet kring huruvida någon/-ting är vid liv eller livlöst samt när det livlösa i alltför hög grad liknar det levande.

 

En annan företeelse som bidrar till den kusliga känslan är upprepningar av olika slag, framför allt i kombination med olika former av hjälplöshet. Ett exempel på detta är när man befinner sig ute i skogen, och överaskas av dimma; man anstränger sig till det yttersta för att hitta tillbaks till den kända stigen, men trots detta finner man sig gång på gång tillbaks på samma plats; vid samma sten, träd eller dylikt…

 

Många människor upplever dessutom allt som har med döden, spöken och de odöda som mycket kusligt. Logiskt vet vi att alla måste dö, men det är helt omöjligt för oss att föreställa oss vår egen död, och vårt eget ”icke-varande”. Än idag menar många religioner att livet fortsätter bortom döden, exempelvis i form av reinkarnation eller någon form av ”andeliv”, och det finns många som påstår sig kunna kommunicera med andar.

 

Även faran spelar stor roll för upplevelsen av det kusliga; till exempel upplevs tystnaden, ensamheten och mörkret avsevärt kusligare än sorlet, sällskapet och det upplysta.

 

När vi nu har benat ut vad som gör en företeelse eller person kuslig så kan vi ställa oss frågan vad som egentligen kännetecknar en skräckhistoria (horror-)? Vad är det som skiljer en skräckhistoria från en deckare eller en fantasyroman? Ofta kan en berättelses genre identifieras utifrån vilka figurer som förekommer i den. En typisk skräckhistoria innehåller hjältar och hjältinnor, något som dock inte är särskilt unikt för just skräck, utan kan ses både i deckare och andra romaner.

 

Det som är unikt för en skräckhistoria är att den innehåller monster, det vill säga varelser som vetenskapen förnekar; såsom vampyrer, varulvar, King Kong och många andra. En skräckhistoria namnges också ofta från det monster den innehåller. Genom denna definition är Psyko och andra liknande berättelser inte skräckhistorier, eftersom dess huvudpersoner är psykotiska, något som inte förnekas av vetenskapen. Den typ av psykotiska mördare vi råkar på i skräcklitteraturen liknar dock inte de psykotiska människor vi råkar på i det verkliga livet; deras karaktärer och sjukdom har drivits till sin spets på ett sätt som vi inte stöter på i verkligheten, och därför räknas dessa berättelser trots allt som skräcklitteratur. Med detta är dock inte sagt att alla berättelser som innehåller monster är skräckhistorier; exempelvis Star Wars innehåller varelser som kan definieras som monster, men är knappast någon skräckhistoria. Vad som skiljer science fiction från skräckhistorier är hur vi känslomässigt reagerar på monstren, våra känslomässiga reaktioner speglar de reaktioner huvudpersonerna i berättelsen uppvisar inför monstret; vi blir skrämda av monstren i skräckhistorier, medan vi inte ser exempelvis Chewbacca i Star Wars som skrämmande.


Mr Hyde
är en förkroppsligad utkristallisering av de sidor hos sig själv som Dr Jekyll inte vill kännas vid, utan försöker tränga undan. Han delar upp sitt Jag i två; Dr Jekyll, som är en god och arbetsam man, och som aldrig skulle komma på tanken att skada eller brusa upp mot någon annan, och mr Hyde, som personifierar alla de sidor som Jekyll försöker tränga undan; han tänker bara på sig själv, gör bara sådant som kan medföra fördelar för honom själv och brusar ofta upp mot andra – Han skadar till och med en liten flicka, och dödar en äldre gentleman! Hyde ser egentligen helt normal ut, men alla hans negativa och otrevliga egenskaper gör att den som möter honom får en känsla av att han är vanskapt på något sätt; han utstrålar en sådan ondska att alla som möter honom blir illa till mods och aldrig vill se honom igen. Det enda avvikande med Hydes utséende är egentligen att han är väldigt kort, vilket beror på att Jekylls negativa sidor under så många år har blivit förträngda, och därför inte har utvecklats på samma sätt som hans ”riktiga”, sammansatta Jag.

 

Frankenstein har ett stort intresse för naturvetenskap, främst alkemi och livets källa, och det är med en brinnande iver han i hemlighet tar sig an den stora uppgiften att återskapa det liv som flytt. När han lyckas drabbas han dock av den största fasa och ånger; han inser att han har skapat ett monster, en onaturlig varelse vars existens aldrig var menad. I panik flyr han från sin skapelse, som från detta ögonblick förgäves söker efter kärlek och vänskap. När Frankenstein vägrar att hjälpa honom att få detta blir han rosenrasande, och beslutar sig för att göra sin skapares liv till en mardröm...


Frankensteins skapelse ser ut som ett monster; han är onormalt stor och har förvanskade proportioner, och dessutom bär hans hudkostym spår av att ha varit död, och ser närmast mumifierad ut. Det är dock först när han inser att han alltid kommer att vara utstött och fruktad av människan som han faktiskt blir ett monster, och beter sig som ett sådant. Han skyr inga medel för att hämnas på sin skapare, och göra dennes liv lika fruktansvärt och sorgligt som hans eget är.

 

Vikarien är en helt annan typ av monster; hon beter sig som en helt vanlig skollärarinna, och ser ut som en sådan också, tills man tittar lite noggrannare… Till att börja med så saknar hon ett finger på vänster hand, men det är väl inget onormalt med det; många helt vanliga människor har av olika anledningar förlorat ett finger. När hon böjer sig fram så kan man också se att hon inte har några öron, och om man petar på henne så känns hon inte som en vanlig människa, hon känns liksom… stum, konstgjord. När huvudpersonens gamla klasskamrat hör av sig efter många år, och berättar detta så föds en nyfikenhet inom honom; är det verkligen möjligt att det mitt ibland oss finns ett antal vikarier, som smiter in genom glipor i verkligheten och tar sin plats här, som om allt vore som det ska, som om allt vore normalt…?

Klasskamraten har kommit fram till att inte alla vikarier har så tydliga ofullkomligheter eller brister som skollärarinnan, men att det alltid är påtagligt; man kan kännas att något saknas hos vikarierna, något som borde ha funnits där, men som inte går att precisera. Huvudpersonen blir dock alltmer frågande när hans gamla klasskamrat berättar att när skollärarinnan dog så förintades hon inte, hon bytte bara form, och flyttade in i musiken istället, i ett tomrum som fanns i en gammal favoritlåt… Vad är verklighet och vad är resultatet av den gamle klasskamratens mångåriga psykiska sjukdom??? Kan han lita på sina egna sinnen; på vad han själv kan se och höra, och vilka är egentligen vikarier här i världen?

Barker’s Mahogany är en äldre herre i illasittande kostym och brun slips samt manschettknappar i silver och med olja i håret och rakvatten på kinderna. Dagtid verkar han vara en helt normal man, men på nätterna går han till sitt ”arbete”, vilket innebär att mörda och tömma människor på blod, samt rycka bort allt deras kroppshår.


Mahogany trivs bäst i mörkret, och gillar tanken på att inte vara en i mängden; att vara utvald för något speciellt. Eftersom han börjar bli till åren kommen så börjar han dock fundera över om det är dags att lära upp en yngre efterföljare; han har ju så mycket kunskap i ämnet, som inte får gå till spillo!

 

En kväll råkar Kaufman stiga på fel tåg, och han märker det inte förrän han inser att något fruktansvärt har hänt i vagnen intill; han har stigit på The Midnight Meat Train, och från och med nu kommer hans liv aldrig att vara sig likt igen…

 

När Nathanael var barn fick han höra berättelsen om Sandmannen, en hemsk varelse som kastade sand i barnens ögon, så att de föll ut. Nathanael blev med tiden helt övertygad om att Sandmannen i själva verket är Copelius, en bekant till familjen. När Nathanael sedan i vuxen ålder träffar barometer- och glasögonförsäljaren Coppola, så får han för sig att denne man i själva verket är en reinkarnation av Copelius, och därmed Sandmannen… Coppola lyckas dock lugna Nathanael, och säljer en liten kikare till honom, en kikare med vilken han sedan kommer att sitta i timmar och titta på den vackra Olimpia, som bor mitt emot hans egen lägenhet, men som han aldrig har träffat öga mot öga. Nathanael blir hals över huvud förälskad i Olimpia, och när han äntligen träffar henne på en bal finner han att känslorna är besvarade, och de dansar natten lång. Andra som träffar Olimpia blir dock illa till mods i hennes sällskap; de finner henne alltför stel och ”tillrättalagd”, och tycker att något verkar vara fel med henne, något som visar sig stämma alltför väl…

 

Om man tittar på Sandmannen med psykoanalytiska ögon får man veta att just rädslan för att förlora ögonen eller att bli blind är vanlig under barndomen. Denna rädsla finns sedan kvar hos många vuxna, och det är få saker de fruktar lika mycket som att förlora synen. Genom detta har uttrycket att något är ens ögonsten vuxit fram.

 

Carrie är till det yttre en helt vanlig tonårstjej, om än oerhört missanpassad och avvikande. Hon blir retad i skolan, och hemma lever hon med sin mor som är religiöst fanatisk och sannolikt även psykiskt sjuk. En dag får Carrie sin första menstruation, i duschen efter skolgymnastiken, och givetvis ser klasskamraterna detta som ett gyllene tillfälle att reta henne lite extra. Carrie själv förstår inte alls vad som händer, utan tror att hon ska förblöda. När hon kommer hem säger hennes mor till henne att hennes menstruation är ett tecken på att hon är en ond människa; Guds sätt att straffa henne för allt ont hon gjort. Denna händelse blir en milstolpe i Carries liv; hon upptäcker att hon har förmågan att flytta föremål med sin tankeförmåga, att hon har en telekinetisk förmåga.


Efter ytterligare mobbing och elakheter i skolan, kombinerat med moderns oförmåga till att stå upp för sin dotter kulminerar det hela på skoldansen, då Carrie äntligen vågar stå upp och slå tillbaks mot alla som varit elaka och mobbat henne…

 

Carries förvandling till ett monster sker successivt, på grund av olika yttre faktorer, som ett sätt att överleva i en oerhört grym och påfrestande värld. Hon har inte förmågan att stå upp för sig själv på något annat sätt, utan all hennes lagrade ilska och sorg utlöses på en gång, i ett inferno av eld och våld. På detta sätt liknar Carrie Frankenstein’s monster; de är båda egentligen vänliga varelser, men omvärldens ondska skapar sorg och hat hos dem, ett hat som är så starkt att det till slut tar överhanden.

 

Levande människor kan kallas och upplevas kusliga, när vi tror att de ska göra oss illa. Det räcker dock inte med detta, utan vi måste också tro att det ska förverkligas med hjälp av någon form av övernaturliga krafter. Med denna definition är Carrie verkligen ett exempel på en kuslig person, då hon använder sig av sin telekinetiska förmåga för att hämnas på alla som behandlat henne illa genom åren.

I berättelsen om Carrie är det inte så enkelt att säga vem/vilka det egentligen är som är monstret/-n; spontant vill jag säga att det är Carrie, som trots allt går bärsärkagång och dödar alla dessa människor. När jag tänker några gånger till på problemet så inser jag att om hon inte blivit så illa behandlad så hade hon med all sannolikhet aldrig upptäckt sin förmåga, och inte heller ”behövt” använda den… Med det resonemanget så är Carries skolkamrater lika mycket monster som hon är, men man kan å andra sidan säga att det (tyvärr) alltid finns människor som är elaka mot varandra, men rättfärdigar det en bärsärkagång och ett ohämmat våldsutövande? Det tredje monstret i berättelsen är Carries mamma, som är så sträng mot henne, och aldrig kommer med ett tröstande ord eller visar någon förståelse, hur svårt Carrie än har det. Tvärtom späder hon på det hela genom sitt sätt att tala om Guds fördömande. Men kan man verkligen kalla henne ett monster, när hon bara följer sin tro och gör det hon tror är rätt och riktigt (och dessutom säkerligen själv blivit uppfostrad på samma sätt)? Med detta resonemang kan man konstatera att berättelsen om Carrie innehåller en hel massa monster- eller inget alls. Kanske är de bara helt vanliga människor, som reagerar utifrån de händelser de råkar ut för, och utifrån det bemötande de får från sina medmänniskor. Även dessa frågeställningar påminner mycket om det som väcks när man läser Frankenstein; inte heller där står det helt klart vem som egentligen är ond eller god, vad som är orsaken och vad som är en reaktion på denna…

 

Ett adjektiv som kan beskriva monster är grotesk, i betydelsen motbjudande, otäckt och dessutom ofta stort och skrämmande. Det groteska är ofta en förvrängning och förvridning av det normala. Om man strikt tittar på vem som är grotesk i de båda berättelserna så är det Frankenstein’s monster och Carrie; i den meningen är det hon som är monstret, då hon besitter onaturliga egenskaper.

 

Wistrand funderar över huruvida monstret måste ha synliga yttre drag som påvisar att de är just monstruösa, eller om de monstruösa egenskaperna kan vara inre. Generellt sett så kan monstren i de verk jag har studerat se mer eller mindre vanliga ut, det är främst deras inre egenskaper som gör dem till monster. Ett undantag från (och raka motsatsen till) detta är Frankenstein’s monster, som ser grotesk och förvriden ut, men till en början har ett vänligt och nyfiket inre. På grund av andra människors bemötande inser han dock fort att han är avvikande, och uppfattas som ett monster, enbart på grund av hur han ser ut. Till sist får detta honom att bli bitter och besviken på hela mänskligheten, men på sin skapare (frankenstein) i synnerhet, och han längtar efter att få ta en gruvlig hämnd.

Dr Jekyll och Mr Hyde är egentligen samma person, varav den ena (Dr Jekyll) är en mer eller mindre sammansatt helhet, med både goda och mindre fördelaktiga sidor, även om det finns vissa sidor som han förtränger helt, och inte alls vill visa för någon. Detta får till följd att dessa sidor slutligen utkristalliseras till en ”egen person” (Mr Hyde), som enbart består av de sidor Dr Jekyll själv upplever som mer negativa, och förtränger. Enbart på grund av att Mr Hyde är en sådan osympatisk person så upplevs han som mycket ful, ja rent vanskapt! Detta är ett tydligt tecken på hur en persons inre avspeglas i det yttre.


Lindqvists vikarie ser också till en början ut som en helt vanlig person, förutom att man kan få känslan att någonting saknas hos henne, att hon på något vis är inkomplett. Jag upplever henne egentligen inte som ett monster i klassisk mening, men hela novellen är uppbyggd i en sublim ton, och olustkänslan växer allteftersom man läser… Vikarien påminner egentligen mest om Hoffmans Olympia, som även hon till det yttre verkar vara en helt vanlig, om än ovanligt vacker och något tystlåten, kvinna – Något som inte precis visar sig stämma överens med verkligheten… Både Vikarien och Olympia framkallar en intellektuell osäkerhet, där man inte vet om figurerna är levande eller konstgjorda automater.

 

Barkers Midnight meat train är en typisk skräckelnovell, det vill säga skräck som strävar efter att väcka avsmak och fylla oss med äckelkänslor. I en skräckelberättelse är det viktigaste att väcka dessa känslor hos läsaren, och de traditionellt gotiska elementen hamnar därmed i andra hand.

 

Det kusliga behöver dock inte alls vara så påtagligt som i skräckelnovellerna; det kan ofta vara det välkända och hemtama som har förträngts och sedan återkommit till medvetandet. Ett utmärkt exempel på detta är Golem, i vilken huvudpersonen upptäcker att han helt saknar minnen från sitt tidigare liv. Han får senare av en slump veta att han i sin ungdom blivit galen, och hypnotiserats för att glömma de fruktansvärda händelser han varit med om. Med denna vetskap väcks en påtaglig, pockande nyfikenhet att få veta vad han egentligen varit med om som barn och i sin ungdom- Trots den uppenbara risken att denna vetskap åter ska göra honom galen…

Gotikkursen färdig! (?)

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Idag var den absolut sista inlämningsdagen för att få betyg i gotikkursen, och gissa vem som satt och skrev så att tangneterna glödde, i i det sista..?! På grund av diverse struligheter, såsom sjukdom och försenade leveranser från Bokus så har jag blivit väldigt försenad med de två sista uppgifterna, men jag hoppas att allt ska ha gått vägen nu- I värsta fall får jag väl komplettera...I vår är det svensk kriminallitteratur som gäller!

The Turn of the Screw

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Författare: Henry James.

Maisie är bara 20 år när hon söker sitt första riktiga arbete; som barnflicka för två föräldralösa barn, som bor hos sin farbror på gården Bly. Hon blir helt charmerad av barnens farbror, och beskriver honom som stilig, trevlig och gladlynt. Hans villkor för den som tar arbetet som barnflicka för hans syskonbarn är dock att hon ansvarar helt för barnens skötsel och utbildning, och inte kontaktar eller besvärar honom- Han ska slippa allt ansvar för barnen. Efter mycket eftertanke bestämmer sig Maisie för att trots allt ta jobbet, och hon stortrivs redan från början på Bly. Lilla Flora, som är den av barnen som är hemma på dagarna, är förtjusande söt och rar på alla sätt. Floras bror går i skolan på veckorna, och ska bara vara hemma på helgerna, så Maisie har egentligen bara det fulla ansvaret för Flora, och så snäll och lydig som hon är så kan Maisie inte se några problem alls med det. Bara några dagar innan Floras bror Miles ska komma hem från skolan får Maisie dock beskedet att han blivit relegerad från skolan, och inte är välkommen dit mer- Plötsligt står Maisie med fullt ansvar för två barn, som hon ska sköta om och utbilda! När lille Miles så kommer hem från skolan, och Maisie får träffa honom för första gången, kan hon dock inte se några problem med att ta hand om dem båda; även han är helt bedårande söt, rar och väluppfostrad, och Maisie kan inte förstå hur han har kunnat bli relegerad från skolan- Det måste ha blivit något missförstånd!


Efter en tid börjar Maisie träffa på främmande människor på ägorna; personer som hon inte hört talas om, och som får skinnet att knottra sig på henne- Så osympatiska och skrämmande upplever hon deras blotta uppenbarelse. När Maisie tar mod till sig och talar med husfrun om saken så inser hon att det nog inte är några vanliga gäster hon har träffat på, och allteftersom tiden går så börjar hon att inse att barnen nog inte är så rara och oskyldiga som hon först fått intryck av...

The Turn of the Screw (pocket)

The Turn of the Screw är en riktig, klassisk spökhistoria, som jag rekommenderar alla som gillar sådana att läsa!

Golem

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Författare: Gustav Meyrink.
ISBN: 978-91-85000-55-5.

Golem är en klassisk kabbalistisk figur av lera, som vandrar omkring bland de levande i Prags judiska kvarter. När en bit pergament med inskriptionen Shem Hameforash placerades i Golems mun vaknade han till liv, och när pergamentet togs bort stelnade han åter. En kväll glömde dock hans skapare att ta bort pergamentet från Golems mun, vilket fick till följd att Golem blev rasande och gick bärsärkagång i de judiska kvarteren. Till slut lyckades dess skapare oskadliggöra monstret genom att ta tillbaks lappen ur dess mun.

Golem (häftad)

Lerfiguren Golem spelar en framträdande roll i boken med samma namn, men ändå blir man osäker på vad boken egentligen hade med honom att göra...
Jag tycker att boken är väldigt märklig, men ändå lättläst; man vill veta hur det går för huvudpersonen- Men vem är egentligen huvudperson?? Den svävande och diffusa karaktären skapas genom de ständiga illusionsbrotten och påminnelserna till läsaren om att det som berättas kanske bara är drömmar, syner och/eller fantasier.

Berättelsens huvudtema är jagupplösning och förvirring; det är som om Meyrink vill locka läsaren att uppleva hur det känns att leva i vad vi idag kallar gränspsykos- Där tid, rum och identitet glider dig ur händerna som ett stycke fett...

Jag kan varmt rekommendera Golem till dig som tycker om lite mystisk och undanglidande litteratur; den är ingenting för dig som vill ha raka puckar och förklaringar till allt som sker. På något underligt vis kryper den under skinnet på mig, och jag har svårt att riktigt släppa den ifrån mig och gå vidare. Golem är en bok som kan läsas många gånger, och man kommer ändå att upptäcka nya saker eller tolka händelser annorlunda vid varje genomläsning!

Vampyrer

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Oktober/November hade vi vampyrtema i den litteraturkurs om gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur som jag läser. Eftersom vampyrer alltid har fascinerat mig så var det med förtjusning jag tog mig an detta tema!

Vampyrer är mystiska, lockande och vanligtvis mycket attraktiva. De äger en stor självbehärskning, som ofta verkar extra lockande på människor. Detta sammantaget gör att människor ofta längtar efter att bli bitna, och det beskrivs som en närmast erotisk upplevelse. Vampyrer är mycket ljushyade och rör sig graciöst, närmast kattlikt. De har en särskild aura, och en människa som är känslig för detta känner genast igen det som något de aldrig tidigare har mött, något som reducerar dem själva till ingenting. Vampyren är känslig för olika stämningar och skiftningar, alla sinnen är skärpta, och vampyrens instinkt gör varje ryckning i människans ansikte lika tydlig som de största gester. Vampyrens nyckfullhet gör honom dock väldigt oförutsägbar, och han kan plötsligt explodera i ett våldsamt raseri. Vampyren hyser mycket starka bindningar till de vampyrer han själv har ”skapat”; de är för evigt sammanlänkade.

Vampyren kan inte åldras och dö genom tidens gång; tvärtom kan han till och med bli yngre och vackrare genom att regelbundet och mycket frossa av människors blod. Han kan dock inte inta något annat än blod. Vampyren kastar ingen skugga och har ingen spegelbild, han har en styrka som många män och kan förvandla sig till vad som helst; en varg, en fladdermus eller det stoft som kan ses i månljuset… Han kan ta sig in och ut genom vad som helst och se i mörker. Ändå är vampyren inte fri; han är bunden till natten, hans makt upphör när dagen gryr. Han kan inte stiga in på en plats där han inte varit tidigare, om inte husets ägare har bjudit in honom. När det skett så kan han röra sig som han vill i huset.

De kvinnliga vampyrerna är unga, vackra och lockande. De väcker lust hos den som träffar på dem, och kan därför lätt locka till sig sina offer. Under allt det vackra och perfekta anas dock även något bittert och motbjudande, så de kvinnliga vampyrerna framkallar i slutändan dubbla känslor hos sina offer.

När vampyren känner sig hotad fräser han som en katt. Dess ögon är sig lika till färg och form, men brinner som av en helveteseld, och har en inre glöd. Rösten är ljuv och klingande som när man slår på glas, och griper tag i alla som hör den, och skapar en längtan och förtrollning.

”När de blir odöda följer också odödlighetens förbannelse med förändringen; de kan inte dö utan måste fortsätta genom tidsåldrarna och skapa nya offer och mångfaldiga ondsnak i världen; för var och en som dör efter att ha blivit en odöds byte blir själv odöd och jagar andra. På så sätt fortsätter cirkeln att ständigt vidgas, som ringarna på vattnet då man kastar en sten.” [Dracula, s. 311].

Vampyrerna bryr sig inte om genus; de utövar sin lockelse lika mycket för män och kvinnor, och båda könen blir lika påverkade av deras sensuella utstrålning. De kvinnliga vampyrerna är ofta urkvinnliga och oerhört sensuella, medan den manliga vampyren oftare är mer androgyn i sin framtoning. De manliga känslorna blir också mer synliga och framträdande; det beskrivs hur de blir hysteriska och brister i hysterisk gråt i en kvinnas famn. ”Huvudrollsvampyren” är dock ofta en man, kvinnorna spelar för det mesta endast biroller i vampyrhistorien.

Vampyrberättelsen innehåller ofta alla de typiska gotiska elementen; borgar, ruiner och det ödsliga skogs- eller bergslandskapet. Vanligtvis tar de övernaturliga elementen naturligt plats i det vardagliga livet, och historien avslutas ofta med att vampyren dödas genom halshuggning och/eller en träpåle genom hjärtat.De böcker jag har läst för att lära mig mer om vampyrer är:

1. Stoker, Bram. Dracula.
2. Rice, Anne. En vampyrs bekännelse.
3. Botting, Fred. Gothic.
4. De Maupassant, Guy. The Horla, or modern ghosts.

Frankenstein

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Författare: Mary Shelley.
ISBN: 978 91 7742 277 8.

Victor Frankenstein är en ung man med ett brinnande intresse för naturvetenskap; allra störst är hans intresse för alkemi och livets källa, men när han börjar studera på universitetet avfärdas hans drömmar och naturvetenskapliga förebilder som orealistiskt trams, och han uppmanas att studera verk av andra forskare.

Frankensteins intresse finns dock kvar, och det är med en brinnande iver han i hemlighet tar sig an den stora uppgiften att återskapa det liv som flytt. När han lyckas drabbas han dock av den största fasa och ånger; han inser att han har skapat ett monster, en onaturlig varelse vars existens aldrig var menad. Ipanik flyr han från sin skapelse, som från detta ögonblick förgäves söker efter kärlek och vänskap. När Frankenstein vägrar att hjälpa honom att få detta blir han rosenrasande, och beslutar sig för att göra sin skapares liv till en mardröm...Originalversionen av Frankenstein har faktiskt inte så stora likheter med de filmatiseringar jag har sett. Temat är utanförskap, och vad det kan innebära för en person att inte få höra till någonstans, utan få leva isolerad, utan kärlek och vänskap. Sett med dagens glasögon så kan man faktiskt även väva in en hel del främlingsfientlighet och rasism i den; monstret reser över hela världen, men blir ingenstans accepterad för den han är. Kanske är detta även en spegling av Shelleys egna känslor? Hon levde ju minst sagt okonventionellt, i ett öppet äktenskap, med flera både män, kvinnor och barn i samma hushåll - Kort sagt ett 70-talsliv, i början av 1800-talet...

Jag tycker att språket är en aning för högtravande och teatraliskt; det balanserar på gränsen till satir. Jag tycker dock att det underliggande spåret är intressant, och att boken inte alls liknar de filmatiseringar som senare har gjorts. Kul är även att man i översättningen har lagt till ett efterord om Mary Shelleys liv, precis som i Dracula.

Dr Jekyll & mr Hyde

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Författare: Robert Louis Stevenson.
ISBN: 978 91 7742 262 4.

Advokat Utterson är orolig över sin klient och gode vän Henry Jekyll, som i hans förvar har lämnat ett testamente som gör honom mycket bekymrad. I testamentet skriver Jekyll att vid händelse av hans bortgång eller försvinnande ska allt han äger tillfalla hans gode vän Edward Hyde. Problemet är bara att denne Hyde är Jekylls raka motsats; där Jekyll är mild, vänlig och omtänksam så är Hyde impulsiv, njutningslysten och rent elak. Detta lämnar inte Utterson någon ro; han måste ta reda på vem denne Hyde egentligen är, och varför den sympatiske Jekyll har testamenterat allt han äger och har till honom?! Utterson är övertygad om att det måste ligga något lurt bakom detta arrangemang, och han är fast besluten att ta reda på vad.

Dr Jekyll & mr Hyde (inbunden)

Berättelsen om Dr Jekyll & mr Hyde är ju en klassiker, som man bara måste ha läst. Därför var det helt perfekt att den ingår i månadens uppgift i Gotikkursen jag går! Jag tycker att boken är bra, om än något seg periodvis, trots att det är en så kort/tunn bok. Den står sig dock, liksom Dracula, oerhört bra för att vara skriven så tidigt som 1886.

En vampyrs bekännelse

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Författare: Anne Rice.
ISBN: 978-91-7001-726-1.

En vampyrs bekännelse är den "klassiska" vampyrfilmen med Brad Pitt och Tom Cruise i huvudrollerna, men jag måste faktiskt erkänna att jag aldrig har läst boken förut, så när vi nu har vampyrtema i den gotikkurs jag läser så var valet enkelt; förutom Dracula så var En vampyrs bekännelse, som inleder Anne Rices vampyrkrönika ett självklart val!

Den unge journalisten som i boken bara kallas "pojken" har blivit kallad till ett hotellrum av vampyren Louis, som förföljs och plågas av allt han varit med om sedan sin död som människa, och pånyttfödelse som vampyr...
Nu har han bestämt sig för att berätta sin historia, för att en gång för alla bli fri, fri att gå vidare i livet, eller rättare sagt gå vidare i döden...

Vi får följa Louis liv och leverne, från att han som ung man hade allt, förlorade det och träffade på Lestat...
Lestat var vid första anblicken en charmig och världsvan man/odöd, som visste hur man tog för sig av det goda som erbjöds en man i hans position; han njöt av vackra ting, rikedom och unga kvinnor och män, och han gav Louis det val han själv aldrig hade fått; att dö eller att leva vidare som odödlig...

I dödens närhet insåg Louis att han inte var redo att ge upp om livets goda, och han valde att bli vampyr, och slå följe med Lestat. Ganska snart kom han dock alltmer att fyllas av motvilja och så småningom ren avsky för Lestats sätt att hantera sin odödlighet; Louis såg hans frosseri som respektlöst, och han tyckte inte om Lestats sätt att döda för sitt höga nöjes skull...

Detta leder givetvis till spänningar mellan de båda, men eftersom Lestat är Louis' skapare, och han inte känner till några andra vampyrer så står han i beroendeställning till Lestat, och de bindningar som finns mellan dem är inte så lätta att bara kapa av...

En vampyrs bekännelse (pocket)


Jag läste någonstans att ordet "vemod" skulle beskriva bokens stämning, och det kan jag helt hålla med om.
Jag skulle även vilja nämna ordet "längtan"; en längtan bort från det man har och till något obestämbart, som dock inte visar sig vara värt längtan när det väl uppnås...

Det underbara ordet "bitterljuvt" fångar också bokens stämning på pricken; hela tiden finns där det ljuva; lockande, pockande, men där bakom och över allt annat lägger sig den bittra eftersmaken...

Dracula

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Författare: Bram Stoker.

Historien börjar med att mäklaren Jonathan Harker åker på en utlandsresa för en kunds räkning, kundens namn är Dracula, och han bor i ett gammalt ödsligt slott i de Transylvanska bergen. Harkers arbetsgivare har dock hjälpt greven att köpa ett hus i London, och det är för att göra i ordning det sista inför denna flytt som Harker har ombetts att besöka greven i hans nuvarande hem. Det dröjer dock inte länge innan Harker blir mycket illa till mods i grevens sällskap, och terrorn ökar...

Medan Harker är i Transylvanien så besöker hans fästmö (Mina) sin bästa väninna, Lucy, som har börjat gå i sömnen igen, något hon inte har gjort sedan barndomen, och hon verkar inte heller riktigt frisk; hon är tidvis så blek och matt... Detta är dock något som lätt går att förklara med att hon under en och samma dag fick inte mindre än tre frierier (!), och har således utsatts för stark sinnesrörelse, och haft mycket omkring sig den senaste tiden...

Dracula (inbunden)

Boken är uppbyggd på ett lite annorlunda vis, av sammanställda dagboksanteckningar, brev och tidningsurklipp, som successivt berättar historien om greve Dracula, sedd ur ett flertal olika vinklar. Jag gillar detta annorlunda sätt att skriva på, även om det tog ett tag innan jag vande mig vid att fokus hela tiden skiftade, och det tog ett tag innan jag kunde hålla isär Lucys alla friare och övriga män i historien...

Det faschinerar mig att boken är skriven redan 1897, men håller så väl fortfarande; detta är verkligen en klassiker väl värd att läsa!

Denna upplaga innehåller dessutom ett längre Efterord som handlar om Bram Stoker själv; detta tyckte jag var väldigt intressant.

Gotisk scenografi och rekvisita

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Gotiken kallas ibland även skräckromantik, och det ordet tycker jag förklarar väldigt väl vad gotik egentligen är. Den gotiska litteraturen utforskar gränserna, och är skriven för att skilja gott från ont, förnuft från känsla och självet från andra. Denna lek med kontraster kännetecknar den gotiska litteraturens ambivalens; det goda beror av det onda, ljuset av mörkret, förnuftet av det irrationella; allt för att definiera gränserna. Detta betyder att gotiken varken är en reflektion av mörkret eller ljuset, det goda eller det onda; utan av båda samtidigt. Relationerna mellan verklighet och fantasi, heligt och oheligt, övernaturligt och naturligt, dåtid och nutid, civiliserat och barbariskt är centralt för gotikens dynamik mellan gränser och överträdelser.


De känslor som brukar associeras med gotiken är även de lika ambivalenta; terror och horror framkallar inte bara avsky och skräck, utan fångar även läsarens intresse; fascinerar och attraherar denne. Texten uttrycker huvudpersonens subjektiva syn på händelserna, och gränsen mellan fantasi och verklighet kan lösas upp, och grumlas. Den yttre miljön speglar ofta någons inre, och blir till ett själslandskap.

Den storslagna, kraftfulla naturen får inom gotiken spegla de lika storslagna och kraftfulla känslorna, och den ”typiska gotiska miljön” kan vara en dyster skog eller en mörk labyrint, som blivit platsen för nattlig korruption och våld. Ofta finns en atmosfär av förfall; förvittrande kloster, tandade bergskedjor och vild natur befolkad av banditer, plågade hjältinnor, föräldralösa barn och illvilliga aristokrater. Den dystra och mystiska atmosfären, befolkad av hotfulla figurer, är skapad för att öka läsarens puls av förskräckt förväntan. Dubbelgångare, alter egos och speglingar av de besvärande delarna av mänskligheten är ett huvudsakligt mönster inom gotiken.

För att lista ut vad som egentligen är kännetecknande för gotiken så har jag läst:

Gothic - Fred Botting
The Castle of Otranto - Horrace Walpole
The Mysteries of Udolpho - Anne Radcliffe
Ghasta, or the Avenging demon - Percy Bysshe Shelley
Älvkungen - Johann Wolfgang von Goethe
Ligeia - Edgar Allan Poe
mm mm...

Vampyrtema

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Just nu är det vampyrtema i gotikkursen jag går, och jag ska bland annat läsa Bram Stokers klassiker Dracula och Anne Rices En vampyrs bekännelse.
Min vana trogen (det värsta först) har jag börjat med tegelstenen Dracula. Eftersom böckerna dök upp på postens utlämningsställe i förrgår så har jag ännu inte hunnit så långt, men den är lättläst och har ett stort radavstånd, så jag tror att den kommer att gå betydligt snabbare att läsa än man först tror när man ser de 574 sidorna...

Terror, horror och det sublima

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Nu när jag äntligen har en ledig dag så har jag bestämt mig för att börja att på allvar ta mig an den första inläningsuppgiften i kursen Gotiska berättelser och annan skräcklitteratur. Tyvärr har jag ännu inte fått den bok jag har beställt, och väntar ivrigt på (Gothic, av Fred Botting), men mycket av den andra litteraturen för den uppgiften finns tillgänglig Online, så det är ju bara att sätta igång!

Uppgift nummer 1 handlar, som titeln på detta inlägg antyder, om att beskriva de för gotiken så centrala begreppen terror, horror och det sublima. Vi ska även diskutera kring "typiskt gotisk" scenografi och rekvisita. Givetvis utifrån given litteratur, som består av totalt sex olika verk, varav några är obligatoriska och vi i några av fallen har en lista att välja bland.Ni glömmer väl inte att hjälpa mig, så att jag har en liiiten chans att vinna en MacBook? Ni behöver bara klicka här.

Litteraturstudier :)

Kategori: Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur

Kursen i Vårdinformatik som jag har anmält mig till nu i höst verkar vara omåttligt populär, så nu har jag följt min impulsiva ådra och istället anmält mig till kursen "Gotiska berättelser och annan fasaväckande litteratur", - enbart för mitt eget höga nöjes skull!

I höst kommer det med andra ord att bli olika typer av skräcklitteratur som gäller för min del; Vi kommer bland annat att läsa Dracula, Frankenstein, John Blund, Dr Jekyll & Mr Hyde och andra skräckklassiker, blandat med böcker av Anne Rice, Stephen King, HP Lovekraft med flera :)