Bokälskaren

Du ser mig oftast djupt försjunken i en bok...

Jag vet inte var psykoser kommer ifrån - Om att insjukna i och leva med en psykossjukdom

Kategori: Biografi

Författare: Pebbles Karlsson Ambrose.
ISBN: 978-91-978517-3-2.
 
När Pebbles Karlsson Ambrose var 22 år gammal blev hennes pappa mördad. Det, i kombination med en individuell skörhet och att hon höll på att separera från sin man bidrog kanske till att hon utvecklade en förlossningspsykos och förföljelsemani i samband med att den andra dotterns föddes.

Jag vet inte var psykoser kommer ifrån (häftad)

Boken är indelad i tre delar; Livet innan jag blev sjuk, Mitt insjuknande och livet efter det, samt Fakta om psykoser och tips till dem som har kontakt med människor som är psykotiska, och det ser jag som en stor fördel; genom att beskriva hur hennes liv såg ut såväl före som efter psykosen samt hur hon resonerade medan hon befann sig i psykosen tror jag att Karlsson underlättar i förståelsen av den som är psykotisk. Jag tror att boken kan vara till stor hjälp framför allt för anhöriga, men även för vårdpersonal alla andra som vill förstå hur det egentligen är att befinna sig i en psykos. Ett extra plus för den avslutande delen med fakta samt tips och hjälp som finns att få för såväl anhöriga som den sjuke.

Språkligt är Jag vet inte var psykoser kommer ifrån något mästerverk, men Karlsson skriver personligt och boken är så viktig att språk och uttryck kommer i andra hand, till och med för en språknörd som undertecknad.

Läs gärna det fina reportaget om psykisk ohälsa på 1177, där Pebbles och hennes dotter Hanna medverkar med varsin krönika!

Stort tack till Ordberoende förlag för det fina recensionsexemplaret!

Kvinnors själsliv

Kategori: Fakta

Författare: Carl Dymling.
Utgivningsår: 1923.

Kvinnors själsliv var en av de böcker jag hittade, och bara inte kunde låta bli att köpa när jag och Malka var på besök på antikvariatet i Floby.

I förordet skriver författaren följande:
"Boken riktar sig till både män och kvinnor. Den vill för män inskärpa vikten av att de lära sig att se upp till kvinnor - med högaktning och vördnad. Den vill hos kvinnor ingjuta ambitionen att lära känna sig själva, så att de ej gestalta sitt yttre liv i konflikt med sin själs verkliga inre storhet: moderligheten."

När den kom ut var nog Kvinnors själsliv både framåtskridande och en aning kontroversiell; Carl Dymling redogör för hur kvinnosynen tidigare sett ut, inom olika områden, och vad han själv anser om dessa åsikter, och det är inte alltid han håller med sina föregångare; ibland sågar han dem ganska rejält... På det stora hela får jag dock känslan av att Dymling gärna vill ge intryck av att vara en framåtsträvande och jämnställd man, men han når inte riktigt ända fram, om jag säger så...

Bland annat konstaterar Dymling att kvinnor har mycket närmare till sitt känsloliv än vad män har; så pass att vårt tänkande faktiskt "skrumpnar ihop", på grund av att känslorna tar så mycket plats. Denna närhet till känslolivet gör oss också mer benägna att drabbas av hysteri, nervositet och personlighetsklyvningar av olika slag, samt att vi har en ökad fallenhet för spådomar och tankeöverföring. På grund av att vi kvinnor har så nära kontakt med vårt känsloliv så har vi även ett nedsatt sinne för humor, särskilt ironi, eftersom vi tenderar att ta alla skämt personligt; män måste därför vara mycket försiktiga när de skämtar med kvinnor.

Tidigare har det ansetts att kvinnor inte alls skulle ha något minne, men Dymling konstaterar att detta bara är ett uttryck för kvinnohat; "i verkligheten har forskningen på detta område lagt tydligt i dagen, att kvinnor ha gott minne, när det gäller sådant, som ligger innanför deras intressesfär. För allt annat ha de dåligt minne. // Å andra sidan är det även värdefullt att kunna glömma. Och kvinnor äga i det hänseendet en utomordentligt god förmåga. Se de en solstråle, tappa de hela sammanhangskedjan och bada sig i dess sken, glömska av allt."
- Jag vet inte riktigt hur positivt en ska tolka det..?

Dymling behandlar även kvinnligt och manligt sätt att tänka, kvinnologiken, samt huruvida vi går mot ett alltmer androgynt samhälle, bland mycket annat.

Kvinnors själsliv är en ganska tunn bok, men med ett digert innehåll; somligt överraskar mig positivt och annat känns mindre positivt, men framför allt tycker jag att boken är ett tidsdokument över hur kvinnosynen såg ut på 1920-talet, och till viss del hur den hade förändrats fram till dess. Dymling använder sig frikostigt av referenser, och visar på hur kvinnan beskrivits av tidigare filosofer och författare, och jämför det med aktuell forskning samt sina egna åsikter i frågan, vilket gör det till ett rikt dokument, om än i blygsam förpackning.

Konsten att vara kvinna

Kategori: Biografi

Författare: Caitlin Moran.
ISBN: 9789173486972
Uppläsare: Rachel Mohlin.

Konsten att vara kvinna tar sin början när Caitlin fyller 13 år, och hon inser att tidpunkten oundvikligen närmar sig då hon kommer att förvandlas, från att vara flicka/tjej till att bli kvinna. Caitlin har absolut ingen aning om vad det egentligen innebär att vara kvinna; hon har aldrig fått någon information från sin mamma, och hela processen är ett stort mysterium, dessutom ett oerhört pinsamt mysterium!

Konsten att vara kvinna (mp3-bok)

Jag bara älskar Konsten att vara kvinna; igenkänningsfaktorn är hög, samtidigt som Caitlin Moran på ett elegant sätt väver in fakta och feministisk historik! Många gånger småfnissar jag (när jag lyssnar medan jag går och handlar, eller vistas bland folk i allmänhet; en vill ju inte att de ska tro att en är skvatt galen) eller gapskrattar högt (när jag lyssnar i bilen eller hemma, med bara katterna som sällskap)!

Här kommer exempelvis Morans klockrena snabbtest, där du enkelt kan avgöra om du är feminist eller ej:
Stick ner handen i byxorna:
A) Har du slida? och
B) Vill du bestämma över den själv?
Om svaret på båda dessa frågor är "Ja": Grattis - du är feminist!


Moran konstaterar även att det är helt sinnessjukt att porrindustrins filmtekniska aspekter får styra hur vår fitta ser ut, och uppmanar alla att ligga i hängmattan och kamma muffhåret så att det blir som en mjuk liten studsmatta, eller att när en kopplar av i badet passa på att ha i lite balsam och njuta av hur lammullslent det blir och njuta av hur mycket pengar man har sparat på att inte vaxa den!

Ingen uppläsare hade heller kunnat läsa upp boken på ett mer klockrent sätt eller göra den mer rättvisa än just Rakel Mohlin, hon gör en fantastisk prestation!

Min stroke

Kategori: Biografi

Författare: Jill Bolte Taylor.
ISBN: 9789170028564

Jill Bolte Taylor är hjärnforskaren som vid 37 års ålder själv drabbades av en stor hjärnblödning. I Min stroke berättar hon om sina tankar och känslor samt vad som hände när hon fick sin stroke, och hur hon sakta men säkert återhämtade sig. Hon bjuder även på fakta om hjärnan och dess funktioner samt tips på vad som hjälpte henne att bli i det närmaste helt återställd efter sin stroke.

Min stroke (pocket)

Efter att jag blivit kallad till återbesök i Göteborg efter min stroke/TIA så har jag lite svårt att låta bli att tänka på det; hur dålig jag faktiskt var och vilken lång resa jag egentligen har gjort! Min stroke kan varmt rekommenderas till alla som själva haft en stroke eller har en anhörig som haft stroke samt till alla som arbetar med patienter som drabbats av stroke eller annan hjärnskada!

Skolhälsovård - Introduktion och praktisk vägledning

Kategori: Fakta

Författare: Olle Hillman.
ISBN: 9789172057289.

Skolhälsovård - Introduktion och praktisk vägledning  är något av skolhälsovårdens "bibel"; här står det mesta man som skolsköterska behöver veta, och den används mycket som uppslagsbok i skolhälsovården, om/när det är något skolsköterskorna funderar över. Jag fick låna den av min snälla handledare, och den har verkligen varit till god hjälp.

Barnhälsovård - att främja barns hälsa

Kategori: Fakta

Författare: Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin och Claes Sundelin.
ISBN: 978-91-47-01563-4.
 
Barnhälsovård är en helt fantastisk liten bok, som behandlar det allra mesta du behöver veta om du vill arbeta för barns hälsa!  Språket är lättförståeligt, och boken är väldigt lättläst. För dem som vill arbeta med barnhälsovård är den perfekt, med en massa praktiska tips och råd, men jag tror även att den är jättebra för småbarnsföräldern som vill förkovra sig lite extra.

Barnhälsovård (häftad)

Statistisk verktygslåda 1&2

Kategori: Fakta

Författare: Göran Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola Stjärnhagen.

Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys.

Statistisk verktygslåda 1 & 2 - Paket

Kanske inte så rolig litteratur, men en oerhört nyttig och bra uppslagsbok. En helt ovärderlig bok för dig som vill fördjupa dig i kvantitativ metodik, olika analysmetoder, SPSS och så vidare.
Efter att ha lånat den första boken från bibliotekeet en längre tid så har jag nu beställt båda i ett finfint paketpris från Bokus.com.