Maritha

"Du säger att jag har en liten värld, men den är snygg och full av flärd!"

Magisterstudier

Kategori: Studier Vårdvetenskap

Våra studier går framåt riktigt bra; förarbetet (inledning, bakgrund, tidigare forskning och så vidare) är i princip färdigt, vi har skickat ett brev för att få tillstånd för vår studie samt formulerat informations- och påminnelsebrev till respondenterna. Idag har vi köpt papper och kuvert samt börjat att kopiera enkäterna. Om allt går som planerat så kan vi förhoppningsvis skicka ut det första informationsmailet till respondenterna nästa måndag.

Det känns jätteroligt och -spännande att göra en så här stor studie (ca 700 respondenter), som dessutom är kvantitativ; vi lär oss väldigt mycket längs vägen, och vår förhoppning är ju att studiens resultat ska vara användbart på nationell nivå, och leda fram till ytterligare studier inom ämnet.

 

Imorgon bär det av till Växjö för handledning!

Kommentarer


Kommentera inlägget här: